Ikan Hampala Blog Posts

Umpan Jitu Mancing Ikan Palung - Hampala - Hampal

Umpan Ikan Palung - Masyarakat Sunda menamai ikan Hampala sebagai ikan Hampal. Sementara masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur menamakan ikan ini dengan sebutan ikan Palung. Masyarakat Malaysia menamakannya dengan ikan Sebarau. Ikan ini sendiri me...

Memilih Umpan Jitu Mancing Ikan Hampala Yang Tepat

Umpan Ikan Hampala - Memancing ikan Hampala butuh kerja keras, ikan ini akan memberikan perlawanan sampai detik-detik terakhir sebelum mendarat, Ikan Hampala tidak pernah menyerah melawan pemancing. Ikan Hampala memiliki stamina luar biasa dan dikena...
Close