Ikan Palung Blog Posts

Umpan Jitu Mancing Ikan Palung - Hampala - Hampal

Umpan Ikan Palung - Masyarakat Sunda menamai ikan Hampala sebagai ikan Hampal. Sementara masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur menamakan ikan ini dengan sebutan ikan Palung. Masyarakat Malaysia menamakannya dengan ikan Sebarau. Ikan ini sendiri me...
Close