Umpan Ikan Lele Master Blog Posts

7 Pilihan Umpan Jitu Mancing Ikan Lele

7 Pilihan Umpan Jitu - Mancing adalah seni sendiri. Memperoleh ikan bukan cuma faktor hoki saja tetapi kemampuan teknis, ketajaman insting dalam mengenali keadaan kolam serta ikan, sekaligus juga pemakaian umpan yang cocok yaitu beberapa penentu kebe...
by Teknik Jitu Mancing Ikan Mania on Nov 29, 2015

10 Macam Umpan Ikan Lele Malam Hari

Mancing ikan jenis Lele cukup banyak digandrungi kalangan pemancing sebab umpan ikan Lele yang mudah diperoleh dan perlawanan ikan ini ketika menyambar umpan adalah waktu yang sangat dinanti. Ikan Lele di alam adalah ikan jenis nokturnal atau aktif m...

7 Jenis Umpan Jitu Mancing Ikan Lele

Umpan Jitu Ikan Lele - Mancing merupakan seni tersendiri. Memperoleh ikan bukan cuma faktor hoki saja namun kemampuan teknis, ketajaman insting dalam mengenali kondisi kolam dan ikan, sekaligus juga penggunaan umpan yang pas adalah beberapa penentu k...
Close