Darna Blogs

1. The Gabble Mouth

Kung saan ang pinag-uusapan ay mas pinag-uusapan

Owner: Theon_Jimenez

Listed in: Entertainment

Tags: iphone5, sex, bjorn barrefors, david beckham

Close